Силанизиране

Силанизирането на детските зъби представлява запечатване на фисурите (ямките) по дъвкателните повърхности на постоянните кътни зъби. Защо е необходимо това?

Първите постоянни кътни зъби се появяват в устата на детето след петата година, обикновено когато детето е на шест години – тогава, когато започва и смяната на предните млечни зъби. На тази възраст детето още не е усвоило най-подходящите техники за миене на зъбите, а и не притежава твърдо установени хигиенни навици. Накратко казано – често хигиената в детската уста не е на необходимото ниво. Към това се добавя и незавършената минерализация на постоянните зъби, които сега пробиват. Комбинацията от лоша хигиена и податливо емайлово покритие на зъбите улеснява появата на кариес. Картината се усложнява и от силно подчертания релеф на дъвкателните повърхности на детските зъби. Той благоприятства задържането на хранителни остатъци във фисурите (ямките) – дълбоките части по дъвкателните повърхности на зъбите.

За да предотвратим това, прибягваме към силанизирането – запечатване на още здравите фисури (ямките) по дъвкателните повърхности на постоянните кътни зъби. Този процес се осъществява с помощта на т.н. силанти – материали за денталната медицина, специално разработени за целта. Манипулацията е безболезнена и при нужда може след време да бъде повторена. Най-подходяща е за деца на възраст между 5 и 9 години.

Върни се горе