Пломба, инлей/овърлей или коронка?

 

Съвременният живот често ни налага да вземем решение относно нещо извън нашата компетенция. И, както обикновено се случва, впоследствие разбираме, че е съществувал и по-добър вариант, за който не сме информирани. Такива са много пъти и ситуациите в стоматологичния кабинет. Кой от предлаганите варианти да приемем?

Що се отнася до избора - пломба, инлей или коронка – ето нашето мнение, но ще започнем със съвет относно този, към когото се обръщате за помощ:

Избирайте внимателно стоматолога си. Проучете отзивите за него. Никога не търсете най-евтиното. С най-ниската цена можете да сте сигурни само в едно – че получавате некачествено обслужване. Да, по-скъпата услуга не гарантира качество, но нали затова е проучването? Доверявайте се на специалист, който Ви предлага няколко варианта и има търпението да ви обясни предимствата и недостатъците на всеки от тях. Добросъвестният стоматолог не е просто талантлив специалист. Той е и коректен съветник, който ще Ви помогне да вземете правилното за Вас решение. И ако останете доволни, не го сменяйте!

А сега най-после по темата. Изборът на лечение не винаги е лесен. По простата причина, че няма абсолютни правила, границите винаги са размити, а към експертната преценка се добавя и финансовата страна на въпроса. И все пак можем да назовем няколко принципни положения.

Да започнем със степента на разрушение на конкретния зъб. Тя става ясна едва след почистване на деминерализирания емайл и кариозната маса. Ако имаме дефект, засягащ само една повърхност на зъба, то със сигурност можем да приемем възстановяването с пломба за достатъчно надеждно, а едновременно с това и финансово най-изгодно. Разбира се, ако става въпрос за дъвкателна повърхност на някой от големите кътни зъби и значителна площ на дефекта, то можем да обмислим и възможността за поставяне на инлей. Материалите, от които се изработват инлеите безспорно превъзхождат по здравина материалите за пломби. Съвременните композитни материали и порцелани ни гарантират и необходимата естетика, но в този случай изработването на инлей не е задължително. Да, качествата му дори надхвърлят изискванията, но за съжаление същото важи и за цената му.

По друг начин стои въпросът при две или три засегнати повърхности. Обикновено това са дъвкателната повърхност и едната или двете апроксимални страни (страните, контактуващи със съседните зъби). Тук вече има значение както площта на дефекта, така и това, можем ли с пломба да възстановим добър контакт към съседния зъб. Контактът е важен, за да не влиза храна между зъбите, но често сме изправени пред невъзможност за перфектна изработка. Тогава се налага да избираме – разстояние между зъбите или контакт за сметка на т.н. „балкон пломба” – пломба излизаща в областта на венеца извън контурите на зъба. И в двата случая това би означавало влошаване на хигиената в междузъбното пространство и увреждане на папилата (частта от венеца, изпълваща междузъбното пространство).

В такива случаи изборът на инлей, онлей или овърлей е правилното решение независимо от по-високата цена. За подробно обяснение на тези понятия вижте тук. На това място е достатъчно да кажем, че и трите разновидности представляват пломби, изработени в зъботехническа лаборатория. Разликата помежду им е във вида и големината на дефекта, който запълват.

По предварителен отпечатък в лабораторията се отлива гипсов модел – точно копие на зъбната редица, върху който се изработва инлея. Тази технология позволява изработването на перфектен контакт между съседния зъб и инлея/овърлея, които стоматологът залепя в, съответно върху дефектния зъб. Този тип дефекти предполагат и по-голяма степен на разрушение, което още веднъж налага избора на инлей/овърлей поради по-голямата здравина на материалите, използвани за изработката им.

В определени случаи обаче степента на разрушение е толкова голяма, че е необходимо зъбът да бъде „облечен” с коронка. Тя го покрива изцяло, като по този начин гарантира целостта му.

 

Това е особено важно, когато става въпрос за девитализирани (умъртвени) зъби. С времето те стават по-крехки и често биват разцепени от една прекалено голяма пломба или инлей на две половини. В по-добрия случай е възможно изграждане на зъба с последващо обличане с коронка. Често обаче пукнатината между двете половини слиза дълбоко под венеца и след отстраняването на подвижната половина е невъзможно да изградим зъба екзактно. В най-лошия вариант това би наложило дори екстракция (изваждане) на въпросния зъб - нещо, което на всяка цена се опитваме да избегнем.

Решението в полза на онлей/овърлей или коронка е изцяло и единствено в компетенцията на Вашия стоматолог, ето защо е важно да му имате пълно доверие.

Върни се горе