Планиране

 

 „По-добре е да имаш твърде амбициозен план, отколкото никакъв.” У. Чърчил

 

dentist_2.jpg


„Планиране ли? И защо? Да си направим ние пломбичката, мостчето (и да си приберем паричките), че я дошъл след месец пациентът пак, я нейде другаде потърсил помощ!”


За съжаление в ежедневната си практика непрекъснато попадаме на проблеми, възникнали в резултат на подобно мислене от страна на колеги стоматолози. Да планираш означава да разглеждаш дадения случай всеобхватно. И изборът на лечение във всеки конкретен случай трябва да се базира не на състоянието на един отделен зъб, а на преценка за цялостното дентално и общомедицинско състояние на пациента. Често срещаните действия „на парче” от страна на стоматолозите обикновено водят до невъзможност за адекватно последващо лечение или обезсмисляне на предходните дейности.


Професионалното планиране изисква комплексно диагностициране и избор на лечебни методи и средства с оглед всеобхватното решаване на денталните проблеми на всеки един пациент. Казано простичко, да планираш означава да знаеш какво и в каква последователност е необходимо да бъде извършено.


Добрата практика е свързана с внимателен анализ на всички събрани данни. Много случаи налагат изработването на гипсови ситуационни модели на двете челюсти на пациента. Високоестетичните решения при изработване фасети, коронки и др. изискват т.н. восъчен проект. Във връзка с него ще срещнете понятията Wax-Up (вакс ъп)и Mock-Up (мок ъп).


Wax-Up (от англ.: изграждане с восък) представлява восъчен моделаж на предстоящата зъбна реставрация (фасети, коронки и др.). По отпечатък от челюстта на пациента се отлива гипсов модел, върху който от специален бял восък се изработва бъдещата конструкция, например фасети. Така изработени, восъчните фасети позволяват на пациента да добие предварителна представа за големината и формата на бъдещите си зъби. Така се улеснява решението, дали бъдещата конструкция отговаря на Вашите очаквания и желания.


Следваща стъпка в планирането на бъдещата зъбопротезна конструкция е така нареченият Mock-Up. Това е макет или по-точно прототип на бъдещите зъби, посредством който се проверява тяхната функционалност. След моделаж от подходящ материал (труднотопими восъци или пластмаса) ситуацията от модела бива прехвърлена директно в устата на пациента. Чрез оклузия и артикулация (захапване и движение на зъбите) се коригират и най-малките неточности, свързани формата и размера на зъбите, при това преди да е започнала същинската им изработка от металокерамика или безметална керамика. Това позволява да се намали излишното пилене на готовите коронки или фасети, което би понижило тяхната здравина и естетически качества.


След като всяка подробност е предварително уточнена, можем да пристъпим към самото изработване на достатъчно здрави, удобни и красиви зъби, отговарящи на високите критерии на съвременната дентална медицина.


Запомнете: Винаги искайте от стоматолога план за комплексно лечение. Той трябва да включва съгласувани мерки за решение на всеки проблем в устата Ви, необходимата последователност и сроковете за тяхното изпълнение, както и цената на предложеното лечение. Много от добрите решения налагат едновременно лечение. Други обезсмислят предходни дейности при лошо планиране.

Би било безсмислено, например, да се пломбират зъби, които ще бъдат облечени след месец с корони или включени в мост. Ако състоянието им го изисква, нека бъдат лекувани и затворени временно с по-евтините материали, разработени за такива цели. Всяка излишна пломба Ви струва пари, а тези пари си струва да бъдат дадени, ако с тях  решавате трайно проблема.

Същото важи и за случаите, в които имате нужда от повече от един мост и/или корона. В момента може да нямате пари за всички, но сте решили да направите нещо за зъбното си здраве. И правите един от мостовете. Понякога това не е фатално. Но често после се оказва, че за моста от другата страна (поради прораснали зъби или друга причина) няма място. И за да го спечели, стоматологът е принуден да изпили носещите зъби прекомерно.

При живи зъби това може да увреди нерва и да наложи умъртвяване – още един непредвиден разход – или още по-неприятното: увредените зъби да Ви създадат проблем, след като вече са затворени под залепения мост или коронка. Отново посещения при зъболекар, сваляне на моста, нови разходи...

А при умъртвени зъби? Няма как да се увреди нерва, слава Богу! Но прекомерно изпиленият във височина зъб (за да отворим място за коронката или моста) вече е прекалено нисък, за да задържа надеждно залепената коронка или мост. И те започват да се разлепят два пъти годишно... А всичко това би могло да бъде избягнато при добро планиране. Защото лекото надигане на захапката в такива случаи решава проблема, но изисква комплексното планиране, за което говорихме дотук. Но сега нямате парите? Ами изчакайте малко, а после направете нещата по правилния начин – планирано!

И още нещо: винаги питайте за прогноза относно трайността на предложеното лечение. В много случаи носещите зъби не са в достатъчно добро състояние, за да понесат достатъчно дълго допълнителното натоварване, на което ще бъдат подложени от протезната конструкция. Бъдете предварително наясно, каква ще бъде нейната съдба, ако се наложи изваждането на един такъв зъб. Често това означава изхвърлянето на цялата конструкция – мост, протеза или комбинирана работа. Ако това не е проблем за Вас – твърде добре, но трябва да сте информиран предварително. Това също е част от доброто планиране.

 

Добросъвестният стоматолог запознава пациентите си с тези „детайли” с ясното съзнание, че в много случаи това означава по-малко приходи за него. Добрата информираност на пациента означава да му дадем възможност да направи правилния избор, съответстващ на състоянието на зъбите и финансовите му възможности.

Запомнете: Решенията вземате Вие. Обикновено съществуват множество варианти, различaващи се по типа на конструкцията, вложените в нея материали и крайната цена. Ще познаете добросъвестния стоматолог по степента на яснота, която Ви дава. Това касае както разнообразието на предложените варианти, така и коректното им степенуване по качество, цена и адекватност.

 

Върни се горе