Подвижни протези

 

Подвижни или снемаеми протези наричаме протезни конструкции, които пациентът самостоятелно поставя в и вади от устата си.

 

TOTALPROTHESE_3.jpg

 

(На снимката - горна тотална протеза, личен архив.)

 

Частични протези

Това са подвижни протези, заместващи липсващите зъби при частично обеззъбени челюсти. От гледна точка на използваните материали и приложените за тяхната направа
технологии, частичните протези могат най-общо да бъдат разделени на моделно-лети и пластмасови.

Както показва името им, пластмасовите протези са направени от пластмаса, а куките, задържащи протезата към запазените на челюстта зъби – от тел с пружинни свойства.
Няма да се спираме подробно на този вид протези, тъй като единственото им достойнство е по-ниската цена. За сметка на ниската си цена те нито предлагат комфорта на моделно-летите, нито се отразяват добре на носещите зъби и протезното поле (участъка от челюстта, върху който лежат). Освен у нас, в целия цивилизован свят приложението им е приемливо единствено като временно решение след скорошна екстракция (изваждане на зъби).

Забележка: Нормалният период на изчакване след екстракция на зъби, преди да се пристъпи към направата на мостове или подвижни протези, е минимум шест месеца. Често този срок е и по-дълъг. Изчакването се налага поради промените, настъпващи в релефа на протезното поле след екстракция, които продължават поне шест месеца.

Всяко избързване ще Ви превърне в притежател на скъпоструващо постоянно протетично решение (мост или протеза), което само след месец-два няма да отговаря на изискванията на добрата стоматологична практика.

По-лошото е, че за Вас на практика това означава някакъв тип неудобство, болка, миризма в устата, неизбежните в такива случаи посещения при стоматолог и в крайна сметка – преждевременни допълнителни разходи заради необходимостта от нови протези.

Но да се върнем към видовете частични протези. Чисто информативно ще споменем и т.н. „меки” или „силиконови” еластични протези, произвеждани от различни термопластични материали. За съжаление въпреки агресивната им реклама нито високата цена, нито качествата им говорят в тяхна полза в сравнение с моделно-летите протези.

Моделно-лята протеза


MODELLGUSSPROTHESE_1.jpg

 

("Комбинирана работа" - моделно-лята протеза и коронки на предните зъби; личен архив)

 

Моделно-лятата протеза получава името си от начина на направа. Това е протеза с метален скелет. Първоначално този скелет се моделира от восък върху огнеупорен модел, после се „опакова” с огнеупорна опаковъчна маса - заедно с модела, а не отделно от него, оттам и името „моделно-лят”. В подгряваща пещ преди леенето на метала восъчният моделаж се загрява силно и се изпарява, а на негово място остава кухина, в която по време на леенето навлиза течният метал. Този тип леене – директно върху модела предотвратява евентуалните деформации на восъка и обуславя извънредната точност на металния скелет.

Така полученият метален скелет минава през допълнителна обработка и се полира, преди върху него с помощта на пластмаса да се фиксират липсващите зъби.

 

MODELLGUSSPROTHESE_3.1.jpgMODELLGUSSPROTHESE_3.2.jpg

(Горна моделно-лята протеза, личен архив; в червените кръгчета на снимката вдясно - пример за опорно-задръжен елемент тип става;) За увеличение кликнете върху снимките.

 

Задържането към носещите зъби в устата на пациента може да стане чрез обхващащи зъбите лети куки (както на снимката горе вляво) или чрез скрити опорно-задържащи елементи като стави, траверси, телескоп-корони, корони с  фрезовани повърхности и др. (Виж снимката горе вдясно.)

 

MODELLGUSSPROTHESE_3.3.jpgMODELLGUSSPROTHESE_3.4.jpg

 

(Вляво - същата протеза, вдигната от модела. Това е същинската подвижна част от комбинираното протезиране. Вдясно - протезата, закрепена към носещите зъби. Видимата част на зъбите - предната страна, обърната към Вас - е свободна от метални части на задръжни елементи.Това на практика означава естетика, точно толкова добра, колкото и при едно протезиране с мост.)

 

Този тип задържане изисква протезиране от „комбиниран” тип, т.е. комбинация от протеза (подвижна) и коронки, и/или мостове (неподвижно фиксирани в устата). Тогава едната половина от съответния задържащ елемент представлява част от неподвижно фиксирана в устата конструкция – мостове и/или коронки, а другата половина е поместена в протезата.  Такова задържане позволява и по-добра естетика, тъй като се избягва разполагането на куки върху видимите зъбни повърхности, както се вижда на снимката горе вдясно.

 

MODELLGUSSPROTHESE_2.1.jpgMODELLGUSSPROTHESE_2.2.jpgMODELLGUSSPROTHESE_2.3.jpg

 

(Горна моделно-лята протеза; личен архив. За увеличение кликнете върху снимките.)


Горната серия от снимки представя още един пример за комбинирана работа - коронка металокерамика и моделно-лята протеза със смесено задържане - става към коронката и лети куки върху носещите зъби от другата страна.

 

(На снимката вляво - модел с изпилен за коронката четвърти зъб вдясно - зъбът на преден план в центъра на снимката. На средната снимка - същият зъб с поставена върху него коронка със става, представени увеличено в червеното кръгче. На снимката вдясно - моделът с поставен метален скелет на моделно-лятата протеза. Върху металната решетка в обеззъбената област с помощта на пластмаса ще бъдат закрепени липсващите зъби, както е показано на снимките от предния случай.


Забележка: Зъбите се броят от средата назад. Така последната снимка ни демонстрира на преден план коронка със става, а от другата страна - задържане с лети куки върху трети (кучешки) и седми зъб.


ПРЕДИМСТВА на моделно-лятата протеза в сравнение с пластмасовата частична протеза:

 

     # по-малка покривна площ, по-голяма олекотеност и в крайна сметка - по-добър комфорт;

    # правилно пренасяне на натоварването при хранене върху пародонта (опорно-задръжния апарат) на носещите зъби и в резултат на това - удължаване на живота им;

      # по-голяма здравина и издържливост във времето;

      # по-добра естетика;

     # възможност за денонощно носене без опасност за лигавицата на устата;

 

Забележка: Металният скелет на моделно-лятата протеза притежава силно редуцирана площ, покриваща сравнително малка повърхност от лигавицата на устата. Така той не създава предпоставки за изменения на покритата от него лигавица на устата.


На практика това позволява носенето на моделно-лятата протеза и нощем. Разбира се, нищо не отменя задължителните след всяко хранене хигиенни процедури  - изваждане на протезата, обтриване на устната лигавица и измиване с четка и паста за зъби както на зъбите в устата, така и на протезата.


Никога не опитвайте самостоятелна корекция на каквато и да е част от моделно-лятата протеза! Това може да я увреди необратимо.

 

В случай на каквото и да е неудобство, настъпило с времето или веднага след поставянето на такъв вид протези - болка, ранички или разхлабване на опорно-задържащите елементи, незабавно потърсете помощта на лекуващия Ви стоматолог.


Често някои части на фабричните опорно-задържащи елементи се произвеждат от пластмаса и предполагат периодична подмяна при стоматолог, за което би трябвало да получите подробни указания при получаване на протезите.

 

И накрая, като преход към тоталното протезиране, нека отбележим, че на принципа на моделното леене се изготвят и метални плаки за небцето на горни тотални (цели) протези.

 

Голямото преимущство пред пластмасовата плака (пластината, лягаща върху небцето) са практическата нечупливост, по-малката дебелина (0.5-1.0 мм при метала срещу 2.0-3.0 мм при пластмасата), както и топлопроводимостта на метала.

 

Цялата протеза, както можем да се досетим от името, покрива цялото небце. Дебелата пластмасова плака поражда пълна изолация от усещането за храна в устата. За разлика от нея тънката метална плака поема температурата на устната кухина и престава да се усеща като чужд елемент, а - което е по-важното - пропуска през себе си усещането за топла храна и създава несъизмеримо по-добър комфорт на пациента.

 

Тотални или "цели" протези

 

Този тип протези са предназначени за  пациенти с напълно обеззъбени челюсти. Добре направената тотална протеза трябва да прилежи стабилно и устойчиво върху носещата челюст както при говор и усмивка, така и по време на хранене.

 

Забележка: Запомнете, че неудобната протеза, причиняваща болка и ранички в устата не "уляга" с времето, а задълбочава проблемите! В случай на каквито и да е оплаквания потърсете Вашия лекуващ стоматолог.

 

В нормалния случай стабилността на протезите не предполага използването на фиксиращ крем. Употребата му и в тези случаи не би навредила, но означава допълнителни разходи и грижи за поддържане на устната хигиена. В известен процент от случаите обаче - при силна атрофия (разграждане) на костта на алвеоларния гребен (мястото на липсващите зъби) - ръбовете на протезата лежат изцяло върху подвижна лигавица, т.е. върху мускули, които се движат при говор, хранене, смях или мимики.

 

Нормално е такава протеза да не лежи стабилно. В такива случаи идва на помощ фиксиращият крем. Ако се налага да го използвате, внимателно прочетете указанието на производителя за правилна употреба. Кремът ще Ви осигури достатъчен комфорт за 7-8 часа, но трябва да имате предвид, че преди следващото поставяне всички остатъци от  фиксиращ крем трябва внимателно да бъдат почистени от основата на протезата и лигавицата на устата.

 

TOTALPROTHESE_1.jpg

 

(Горна тотална протеза, личен архив)

 

В редки случаи се наблюдава алергия към пластмасите, използвани за направа на протезите. Обикновено алергени (веществата, които предизвикват алергичната реакция) са оцветителите, които могат да бъдат избегнати чрез употреба на прозрачна пластмаса. Като алерген би могъл да действа и остатъчният мономер, който би присъствал в пластмасата при недостатъчно изваряване по време на направата на протезата.

 

Признаци за наличието на алергична  реакция могат да бъдат червеникави или белезникави петна,  по-рядко дори язви върху повърхността на лигавицата. Сигнал за наличието могат да бъдат също парене или сухота в устата. Алергенът може да бъде установен с епикутанен тест (patch test), което би спестило неприятности и излишни разходи.


Разбира се, причините за подобни оплаквания може да се крият в появата на гъбички, възпаление на лигавицата под действието на неудобна протеза и др., което във всички случаи налага консултация със специалист.
Запомнете обаче, че носенето на протеза изисква редовни контролни прегледи – два или най-малко един път годишно, дори и без да са налице някакви оплаквания. Навременното откриване на несъответствия между основата на протезата и протезното поле (лигавицата в устата Ви) ще забави процесите на атрофия (разграждане) на костта на челюстите – нещо неизбежно при липсата на зъби, което би Ви спестило много проблеми.

 

TOTALPROTHESE_2.jpg

 

(Долна тотална протеза, личен архив)


И още нещо – препоръчително е, дори да намирате протезата си за удобна, да поискате да Ви бъде направена нова след период на носене от 5-6 години на старата. Това се налага не само заради гореспоменатите промени в протезното поле, но и поради изтриване на зъбите на протезата. Промяната на височината им намалява височината на захапката, което на свой ред се отразява зле на ставите на долната челюст, както и на изражението на лицето Ви (тънки или липсващи устни).
В случай, че не можете да си позволите направата на нова протеза поради финансови съображения, то най-малко потърсете стоматолога си за ребазация (опресняване) на основата на протезата с нова пластмаса.

 

Забележка: Почиствайте старателно устната кухина (чрез обтривания и жабуркане), както и протезата - с четка и паста за зъби, след всяко хранене или най-малко сутрин и вечер. Периодично почиствайте протезата с ефервесцентни (разтворими) таблетки за почистване на протези, като поне веднъж годишно я предоставяте за професионално почистване на лекуващия Ви стоматолог. Това ще предотврати натрупването на налепи и зъбен камък и ще удължи живота на протезата Ви.


Не спете нощем с тотални протези в устата! Това ще Ви спести заболявания на лигавицата на устата. Оставяйте нощем протезите си в чаша с вода. Ежедневното съхнене и мокрене на протезата води до периодично поемане и изпускане на влага, което предизвиква преждевременно стареене на пластмасата и в крайна сметка до по-лесното напукване на протезата.

Върни се горе