Фасети (Veneers)

 

Фасетите (Veneers) представляват тънка люспа (средна дебелина – 0,6 мм), изработена от порцелан или композитен материал, предназначена за залепяне върху видимата страна на предните зъби.

 

PORCELAIN CROWN & VENEER 5.jpg

 

Снимка 1 (личен архив). Фасета и коронка от порцелан. Вляво - изглед отпред, вдясно - изглед отзад.

 

Поставянето им е свързано с предварителна обработка (изпиляване) на повърхността, върху която ще бъдат залепени. Разбираемо е, че ако след поставянето им зъбът трябва да остане с първоначалната си големина, то от него трябва предварително да бъде отнет слой с дебелина, отговаряща на дебелината на фасетата.

 

PORCELAIN CROWN & VENEER 4.jpgPORCELAIN CROWN & VENEER 6.jpg

 

Снимка 2 (личен архив). Добра илюстрация на разликите в степента на изпиляване - вляво за фасета, вдясно за коронка.

 

Важно е да се знае, че изпиленият зъбен слой при една фасета е с минимална дебелина – два пъти по-тънък, отколкото при една керамична коронка например – и не засяга цялата зъбна повърхност, а само видимата част. Това позволява да се избегнат рисковете от увреждане на зъбната пулпа и необходимостта от девитализация (умъртвяване на зъба), свързани с подготовката на един преден зъб за коронка.

 

PORCELAIN CROWN & VENEER 1.jpg

 

Снимка 3 (личен архив). Общ изглед на модел с изпилените зъби вляво и с поставени върху тях коронка и фасета вдясно.

 

Важно условие при избора на фасетите като решение на даден проблем е изискването за наличие на здрава зъбна тъкан. (В случай на кариозна тъкан, умъртвени зъби или наличие на пломби върху зъбни повърхности, оставащи непокрити от фасетата, по-разумният избор би бил коронка.)

PORCELAIN CROWN & VENEER 2.jpg

 

Снимка 4 (личен архив). В едър план - изглед отпред. За увеличение кликнете върху снимката.

 

PORCELAIN CROWN & VENEER 3.jpg

 

Снимка 5 (личен архив). Същият случай - изглед отзад. Добре личи силната прозрачност на порцелана - едно от големите преимущества в сравнение с металокерамиката. За отбелязване е и фактът, че фирмите производителки предлагат керамични блокове за прескерамика с различна степен на прозрачност според необходимостта в конкретния случай.

 

Фасетите са изключително подходящи за козметични корекции с цел промяна на цвета, формата, големината и/или положението на един или няколко зъба. Говорейки за промяна на цвета имаме предвид скриване на оцветявания, неподходящи за корекция чрез избелване – с петнист характер, засягащи зъбната тъкан в дълбочина или променящи прозрачността на емайла.  По-нататък фасетите намират приложение при зъби с фрактури (счупване), големи разстояния между зъбите, вродени аномалии, свързани с големината и формата на зъбите и др.

Порцеланови или композитни трябва да бъдат фасетите? Ако не желаем да правим компромиси, следва да предпочетем порцелановите фасети – заради тяхната по-голяма здравина, устойчивост на цвета и блясъка и не на последно място заради абсолютната им биологична поносимост. И все пак трябва да признаем, че съвременните композитни материали предлагат напълно удовлетворително качество, а голямото им преимущество в сравнение с порцелановите фасети е по-ниската им цена. 

Една разновидност на фасетите са т.н. “non-prep veneers” – ултратънки фасети, позволяващи минимално инвазивна обработка на зъбната тъкан. Пример за такива фасети са LUMINEERS™ на калифорнийската фирма Den-Mat. LUMINEERS™ се произвеждат единствено в Cerinate Dental Studio на Den-Mat. За направата им фирмата използва патентираната Cerinate™ керамика.

Върни се горе