Бондинг (Директна естетична реставрация)

 

Дентален бондинг, естетична реставрация, художествена реставрация, директно възстановяване - всевъзможни наименования на едно и също нещо - стоматологична процедура, при която зъболекарят полага върху зъбната повърхност съвременен композитен материал (полимер) с цвят на зъб. При това без или с минимална обработка (пилене) на зъбни тъкани!

 

DENTAL_BONDING_1.jpg

 

Снимка 1 ("преди и след", личен архив)

За увеличение кликнете върху снимката.

 

Пример за бондинг върху четирите долни резеца на пациент в напреднала възраст. Вляво - силно абрадираните (изтрити) резци с начупени емайлови ръбове. Вдясно - същите зъби след директна реставрация.

 

Обърнете внимание на оградените в кръгче странични резци. За по-голяма автентичност във връзка с възрастта на пациента върху режещите им ръбове бяха моделирани и характерно оцветени ямки, имитиращи естественото изтриване на зъбите, разбира се, в много по-малък размер. Случаят прекрасно илюстрира почти неограничената възможност за постигане на естетика при директна работа в устата на пациента.

 

Понятието "бондинг" произлиза от "bond" (англ.) - връзка, свързвам, оттам залепям, прилепям. Бондинг техниката е част от богатия арсенал на адхезивната дентална медицина. (Адхезия наричаме привличането между молекули от разнородни повърхности, каквито са тези на зъба и положените върху него материали.)

 

Бондинг техниката използва свойствата на съвременните композитни материали (полимери), позволяващи достатъчно здраво прилепване към зъбната повърхност без необходимост от създаване на механична задръжка. Това на практика позволява работа без или с минимално изпиляване на зъбните тъкани. Такава щадяща обработка на зъба е предимство във всяко едно отношение.

 

И въпреки че денталният бондинг като понятие ни описва метод на работа с подходящи материали, приложим върху всеки вид зъби, обикновено имаме предвид възстановителни процедури във фронта (предните зъби) - най-видимата част от човешкото съзъбие. Именно тук е особено важно да работим "невидимо", т.е. положеният материалът да се слива по цвят и прозрачност с тези на обработвания зъб.

 

Показанията за бондинг са твърде разнообразни:

 

     # оцветени зъби, неподлежащи на избелване;

     # нащърбени режещи ръбове;

     # отчупени части от периферията;

     # по-големи дефекти вследствие на травма;

     # кариес или пукнатини във видимата част на зъба;

     # треми (разстояния) между зъбите;

     # удължаване или корекция на  формата;

     # абразио (изтриване) на зъбна тъкан и др.;

 

AESTHETIC_RESTORATION_1.jpg

 

Снимка 2 ("преди и след", личен архив)

 

Случаят представя естетична реставрация (бондинг) на двата централни резеца след травма. Изключително чест инцидент в детска и юношеска възраст.

Вляво - двата резеца с отчупени медиални (срединни) ъгли, вдясно - двата зъба след реставрацията.


А сега относно някои от предимствата на бондинг техниката (директното възстановяване на видими повърхности на предните зъби) в сравнение с алтернативните решения - фасети (veneers, lumineers) или коронки:

 

     # далеч по-щадяща обработка на зъбните тъкани;

     # завършване в рамките на едно посещение;

     # без ангажиране на зъботехническа лаборатория;

     # значително по-атрактивна цена;

 

Разбира се, сравнен с изработени в лаборатория фасети или коронки, бондингът има и своите недостатъци:

 

     # По твърдост и износоустйчивост композитните материали материали отстъпват на порцелана, използван за изработката на корони и фасети. На практика това означава по-голям риск от изтриване във времето, особено в областта на режещите ръбове;

     # Директното изработване на бондинг в устата на пациента предполага по-голяма продължителност на процедурата в сравнение със залепянето на коронка или фасета. В много случаи, например при работа върху долни зъби и обилно слюноотделяне на пациента, това би означавало риск от попадане на влага върху работната повърхност и компрометиране на крайния резултат.

     # Не на последно място бондингът изисква изключително прецизна работа и фино естетическо чувство от страна на денталния лекар. Една добре направена фасета или коронка биха осигурили и на не толкова сръчния стоматолог перфектен краен резултат. Ако е открил подходящия зъботехник, разбира се...

 

DENTAL_BONDING_2.jpg

 

Снимка 3 ("преди и след", личен архив)

 

Естетична реставрация на страничен резец (на снимката третия зъб отдясно наляво) с видим дефект на срединната стена вследствие на кариес.

Вляво - резецът преди реставрацията, вече почистен от кариозната маса, вдясно - същият зъб след реставрацията.

 

Забележка: За сравнение - лоша изработка от неизвестен стоматолог на зъба вдясно (централен в снимката). Обърнете внимание на видимите контури, изпъкналостта спрямо запазената в центъра на зъба естествена зъбна повърхност и лошата политура на положения по периферията композитен материал.

    

Но нека се върнем на т.н. "недостатъци" на бондинга, описани по-горе. Истината е, че въпреки тези "слабости" в определени случаи, например при работа върху единичен зъб, естетичният резултат при майсторско изпълнение на бондинга може далеч да надхвърли постигнатото с фасета или коронка, изработени в зъботехническа лаборатория. Това се дължи на т.н. "хамелеонов ефект" на съвременните композитни материали (полимери) - свойството им (поради своята полупрозрачност) да приемат от цвета на подлежащите и околни зъбни тъкани, като по този начин се сливат с граничещите зъбни повърхности.

 

В заключение можем да отбележим, че в много случаи има известно припокриване между понятията "бондинг" и "естетична обтурация" (пломба), като разликите касаят предимно мащаба на стоматологичната намеса, т.е. площта на засегнатата зъбна повърхност. Все пак не трябва да забравяме, че понятието "обтурация" (пломба) е по-тясно по смисъл, защото означава "запълване" на определен дефект (кухина) в зъбната тъкан.


Върни се горе