Естетични пломби

 

Когато говорим за естетика при пломбирането на зъби, били те предни или дъвкателни, то трябва да забравим за материалите, които не ни дават възможност да пресъздадем естествените цвят и полупрозрачност на съответния зъб. Така в полезрението ни, без да навлизаме в подробности, остават "белите пломби" - т.н. композити, компомери и глас-йономери.

 

AESTHETIC_RESTORATION_2.jpg

 

Снимка 1 ("преди и след", личен архив)

За увеличение кликнете върху снимката.


Дефект на срединната стена на левия централен резец (ваше ляво). На лявата снимка - зъбът преди възстановяването, вдясно - същият зъб с естетична пломба с нанокомпозит. Резултатът - невидима граница и пълно сливане между зъбната повърхност и естетичната пломба.

 

Забележка: Обърнете внимание на тъмната зона върху зъба вдясно от него (втори отдясно на снимката) - пример за неудачно решение при избор на цвят и плътност на материала за възстановяване.

 

Определено можем да твърдим, че най-добра възможност за естетическо възстановяване на увредени и липсващи зъбни структури дават т.н. нанокомпозити. Това са съвременни материали, изградени от органична матрица (свързващото вещество - пластмаса) и керамични пълнители с едрина на всяка частица в областта на нанометрите. (Нанометърът (nm) е единица за дължина. Един нанометър е равен на една хилядна част от микрона).

 

Какво е значението на керамичните пълнители и едрината на отделните им частици? Именно те са, които придават важните за крайния резултат качества на материала като твърдост, износоустойчивост, добра полируемост и т.н. А колкото по-малка е едрината на частиците, толкова по-добра и дълготрайна е естетиката на постигнатия резултат. Защо? С времето неминуемо настъпва износване на свободните повърхности, както на естествените зъбни тъкани, така и на композитните реставрации. Когато едрината на всяка частица от керамичните пълнители е по-малка от дължината на вълната на видимата светлина, какъвто е случаят при нанокомпозитите, износването във времето не води до видимо нарушаване на политурата - реставрацията запазва първоначалния си блясък.

 

AESTHETIC_RESTORATION_3.jpg

 

Снимка 2 ("преди и след", личен архив)

За увеличение кликнете върху снимката.

 

Още един пример за отличен резултат при възстановяване на дефект (централния зъб на снимката) с помощта на нанокомпозит.

 

Накрая няколко думи относно името на този тип материали. Наричаме ги композити заради техния състав (композиция от органично свързващо вещество и керамични пълнители). Същите материали обаче може да срещнете обозначени и като "полимери". Това е така, защото втвърдяването им, независимо дали е инициирано под въздействието на светлина (при фотополимерите), или чрез химически активатор (при химическите полимери), по своята химическа същност представлява процес на полимеризация.

Върни се горе